REFERANSLAR


 	 ETİ ÇİKOLATA ve KEK FABRİKASI - Eskişehir ETİ ÇİKOLATA ve KEK FABRİKASI - Eskişehir
KENT GIDA (KRAFT) ÇİKOLATA FABRİKASI - Gebze KENT GIDA (KRAFT) ÇİKOLATA FABRİKASI - Gebze
ÜLKER Çikolata ve Kek Fabrikaları - İstanbul ve Ankara ÜLKER Çikolata ve Kek Fabrikaları - İstanbul ve Ankara
NESTLE ÇİKOLATA FABRİKASI - Karacabey / BURSA NESTLE ÇİKOLATA FABRİKASI - Karacabey / BURSA